News

News about ICOS

15.11.2021
Article (Press release) on DTU Homepage (In Danish): 
Danske målestationer bidrager med vigtige klimadata
For at understøtte arbejdet med at reducere CO2-udledningen i Europa er der opsat et netværk af målestationer, der gør det muligt at måle og ikke blot estimere CO2-udslippet
Read the full article/press release

10.01.2018
Video from Zackenberg Fen

Link to video

23.11.2017
Press release:
ICOS, Integrated Carbon Observation System, announces that its first greenhouse gas measurement stations have been certified for standardized data production. ICOS data reveals the carbon emissions and sinks on European level, which is essential for predicting and mitigating climate change.
Read the full release

https://www.icos-denmark.dk/news
25 JUNE 2024