Home

Hvad er ICOS/DK?
ICOS/DK er et netværk af målestationer i Danmark og Grønland for måling af koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren og deres udveksling med økosystemerne. ICOS/DK er det dansk bidrag til ESFRI infrastrukturen ICOS RI (Integrated Carbon Observation System – Research Infrastructure), der er etableret som et Europæiske Infrastruktur Konsortium (ERIC) i 2015. ICOS/DK følger de fælles standarder og protokoller for målinger, dataopsamling, kvalitetssikring og offentliggørelse af data, som er udviklet i forbindelse med opbygning af ICOS RI.

Konsortium:
ICOS/DK er et konsortium bestående af Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Roskilde Universitet (RUC).

Målestationer:
ICOS/DK omfatter økosystem-målestationer: Bøgeskov ved Sorø (DTU), landbrugsområde i Vestjylland (KU), arktisk kærmose-vegetation (AU); og atmosfære-målestation: Station Nord i Grønland (AU).  Derudover indgår 7 associerede økosystem stationer, fordelt med 3 i Danmark og 4 i Grønland.
Data:
Forskningsinfrastrukturen vil dels indsamle og give danske forskere adgang til data for Danmark og Grønland og dels via det europæiske netværk give adgang til europæiske data. Data vil gennem det europæiske netværk blive standardiserede og kvalitetssikrede, så de er fuldt sammenlignelige på tværs af målinger. Forskningsinfrastrukturen vil danne basis for øget forståelse af de faktorer, der skaber klimaændringer, ved at øge viden- grundlaget om udviklingen i drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren og udvekslingen med land- og havoverflader.

Brugergruppe:
Erhvervs- og innovationsaktører inviteres til at deltage i forskningsinfrastrukturens brugergruppe, men forventes ikke i udgangspunktet at få adgang til direkte brug af faciliteten. De vil i stedet kunne medvirke til at forme, hvilke data der indsamles. Data vil være tilgængelige via den europæiske ICOS-platform med mulighed for kontraktforskning og forventes at ville kunne bruges til flere forskellige kommercielle produkter (skræddersyede kort, modeller, simuleringer, rådgivningsydelser) med potentiale for positiv økonomisk vækst og spinoffs. Der planlægges informationsmateriale i branchemagasiner og populærvidenskabelige artikler i samarbejde med industrielle aktører samt mulighed for træningssessioner med henblik på videnoverførsel.

ICOS/DK Konsortium

       

https://www.icos-denmark.dk/
12 JULY 2024